Last Update: 23/08/2012 © 2011 ē Alle rechten voorbehouden

 

Patricia

Meyntjens

 

 

Psychotherapie

 

 Echtpaarbegeleiding

 

Seksuologie

 

 

 

Vragenlijsten

 

Vragenlijsten kunnen vaak helpen bij het vaststellen wat er aan de hand is en uw hulpvraag extra ondersteunen. Het levert vaak aanvullende informatie voor ons therapeutische werk en maakt het mogelijk een bredere diagnose te stellen. Een goede vragenlijst is een meetinstrument. Vooruitgang in uw probleem is te kwantificeren met de uitkomsten van bepaalde vragenlijsten aan het begin en eind van de behandeling. Door gebruik te maken van de vragenlijsten bent u meer betrokken bij uw therapeutische begeleiding. 

De algemene vragenlijst kan u voorafgaand eens bekijken. Indien u dit wenst, kan u hem ook downloaden en ingevuld meebrengen naar ons eerste gesprek.

Er zijn ook nog specifieke vragenlijsten beschikbaar, toegespitst op bepaalde probleemterreinen. Deze kunnen u als cliŽnt op eenvoudig verzoek worden doorgemaild.

          Algemene Vragenlijst

          Vragenlijst Sociale Interactie

          Vragenlijst Stemmingsstoornissen

          Vragenlijst Angsten

          Vragenlijsten Seksualiteit

          Vragenlijst Eetstoornissen

          Vragenlijsten Chronische Vermoeidheid en Chronische Pijn

          Vragenlijsten Assertiviteit

          Vragenlijsten Persoonlijkheidsstijlen

          Vragenlijst Hyperventilatie

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets wat je heel gemakkelijk afgaat en waarbij je niets verliest, is niet altijd dat wat gedaan moet worden of je directe aandacht vraagt.

(John Ruskin)